19/10

Det är oftast vid jakt, som olyckorna inträffar. När hund och vildsvin får kontakt i skogen springer inte sällan hunden skrämt tillbaka mot hundföraren. De hundar som råkar mest illa ut är oftast oerfarna unghundar och lite äldre hundar som har svårt för att komma undan. Det förekommer att hundar dödas. Se mer från Sveriges Radio här.