24/10

Flera fall av hundar har smittats av kennelhosta trots att de är vaccinerade. Hostan varierar mellan nysningar till ihållande tuff hosta. Det har från veterinären även rapporterats om en annan smittaa vid namn atlasvirus. Se mer från Dog News här.