26/10

Känner du någon hund som gjort en hjältemodig eller särskilt betydelsefull insats under året – skriv till SKK och berätta om det! Senast den 15/11. Se mer på SKK