7/11

Sverige blir vid årsskiftet det första landet i världen med en nationell standard som preciserar kraven på vårdhundteam som arbetar inom vården. Vårdhundteamen består av vårdutbildade hundar tillsammans med t ex läkare, arbetsterapeuter och undersköterskor, som utbildats särskilt i att vara vårdhundförare. Se mer från Vetenskap & Miljö här.