12/11

Parasiten har tidigare påvisats på räv i både i trakten av Osby och Växjö. På hund och räv på sydkoster. Infektion med fransk hjärtmask som är vanlig sydeuropa orsakar lindriga till mycket grav sjukdom hos hund. Infekterade hundar och rävar sprider infektionen genom att parasitlarver kommer ut på marken via avföringen. Sniglar går sedan som mellanvärdar då de atraheras av avföringen. En ny hund eller räv infekteras när de äter slickar på en infekterad snigel. Parasiten kan påvisas genom träckprovsundersökning. Se mer på Svensk Jakt