2/12

Utredaren ska främst se över den svenska jaktlagstiftningen med syfte att få till stånd dels en modern lagstiftning med tydligare och moderna bestämmelser för jakt, viltvård och djurskydd för de vilda djuren. Dessutom ska myndighetsansvaret för jakten och viltvården utvärderas.
Se mer från Jaktjournalen här.