5/12

Olika hundraser skiljer sig kraftigt åt vad gäller mentala egenskaper beroende på vilket användningsområde rasen ursprungligen haft. Många raser kräver mycket motion för att må bra. Andra behöver arbeta med nosen och huvudet. Se mer på SKK