7/12

Projekt i Danmark

Veterinären Fanny Mauritzson är en av tre kvinnor inom djursjukvården i Helsingborg som startat ett projekt där hemlösas hundar undersöks och får hjälp. För många i den här gruppen är hunden deras enda vän säger Fanny. Sedan 2006 har en grupp frivilliga veterinärer arbetat tillsammans för att förbättra hälsostatusen hos de hemlösas hundar i den danska huvudstaden. Ämnet blev också Fanny Mauritzsons examensarbete vid universitetet. Se mer i HD.

 

Västra djursjukhuset i Göteborg i samarbete med Faktum.

En gång om året så öppnas djursjukhusets dörrar för att kunna ge gratis vård, hälsoundersökningar, kost och rådgivning, till de som annars aldrig har ekonomi att gå dit. Många har sina djur som enda sällskap i en tuff tillvaro. De som kommer, tas emot med mycket kärlek.

 

Behovet är oändligt och tacksamheten stor. Västra Djursjukhuset har satt in ett startkapital på ett separat konto hos Faktum som administrerar hjälpen. Men varje litet bidrag betyder oerhört mycket. Därför hoppas vi att du vill göra en god gärning. Ditt bidrag kan du sätta in på Bankgiro nr 455-2758. Tack för omtanken!

Inbetalningskort