15/12

 Clostridium difficile är en vanlig orsak till magsjuka och diarrée och den drabbar nästan enbart de som tidigare har fått antibiotikabehandling, säger Olle Aspevall, överläkare på Smittskyddsinstitutet. Hunden Cliff, en tvåårig beagle, tränades i två månader - och när han efter det fick undersöka 100 prover, hälften positiva och hälften negativa, så hade han 97 rätt. Se mer från Ekot här.