29/12

Språkrådets årliga nyordslista är ett urval av de ord som tillkommit i språket under det gångna året. De har då tagit med ord som påvisar språklig kreaktivitet och om språkliga trender. Ett nytt ord är Läshund och med det menas en hund som används i läsundervisning.

 

Fenomenet reading dog, läshundar, har blivit vanligt i USA och England de senaste åren, men i Sverige är skolhundar fortfarande relativt ovanligt. […] Det hela går något förenklat ut på att specialdresserade hundar har en positiv inverkan på elevers studiemotivation. Att läsa högt blir till exempel lättare om en intresserad hund ligger i knät. Tidningen Årsta/Enskede 15 september 2012

 

Se mer från Språkrådet här.