21/1

Reglerna slår fast att hundar som under utställning, prov eller tävling uppvisat ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar kan avvisas från området. Se mer på SKK

 

Ja man får nog inte heller som Reidun gör, räcka ut tungan..