23/1

Margaretha Berglund och hennes sambo, Conny Karlsson, i Biskopsgården tror - trots försäkringar om motsatsen - att giftet kan ha kommit från Anticimex råttfällor som placerats ut runt sopcontainrarna i området. Poseidon och Anticimex hävdar att det inte kan ske. Jacket dog den 4/1 och paret vill varna andra boende. Se mer i GP