19/2

Den negativa medlemsutvecklingen har lätt till besparingar och Jägareförbundet av de två publikationerna Svensk Jakt och Svensk Jakt Nyheter ska slås tillsammans till EN tidning. För att kompensera besparingen ska man satsa på digital publicering av nyheter via förbundets hemsida. Se artikel i Jaktjournalen