20/2

Om hunden inte ser och hör sin omgivning till fullo och kanske inte heller kan få samma hjälp som tidigare av luktsinnet, så är det inte så konstigt att den kan bli osäker i vissa situationer. Hunden kan reagera med att visa rädsla eller aggressivitet. För den gamla åldrande hunden så blir det därför allt viktigare med ett invant levnadsmönster med ordning och reda. Se artikel på Agria