20/2

Hästpass gör det möjligt att behandla hästar med vissa läkemedel som inte är tillåtna för livsmedelsproducerande djur. En del av dessa läkemedel har sex månaders karenstid innan de kan slaktas och bli mat. Behandlingen ska då föras in i hästens pass. Se mer från Jordbruksverket