22/2

Av de anslagna medlen kommer 678 000 kronor från Svenska Kennelklubbens fonder medan resterande kommer från Agria, som varje år avsätter 4 promille av premieintäkten till forskning. Ett av projekten syftar till att studera den ärftliga bakgrunden till livmoderinflammation. Ett annat syftar till att undersöka om hundägande kan ha en skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdomar och typ 2 diabetes. Se mer på SKK