7/3

När det gäller valet av storlek på hund kan vi se att en majoritet av landets hundar är små och medelstora (0-25 kg). Detta bekräftas av att chihuahua är landets mest registrerade ras med 2 350 nyregistreringar 2012. Mer än hälften av Sveriges hundar bor i hushåll med fler än en vuxen utan barn. Antalet barnfamiljer som har djur har minskat från 255 000 till 249 000 hushåll.

 

Det som är oroväckande i undersökningen är att var femte hund i dag är kastrerad. För cirka 20 år sedan var det  förbjudet att kastrera friska hundar. Anledningen till att så många hundar i dag kastreras kan vara att det blivit vanligare att hunddagis kräver att hundarna är kastrerade. Det finns också en utbredd uppfattning att hanhundaggression försvinner efter kastration. SKK motsätter sig kastration av icke-medicinsk anledning. Se mer från webfinanser här.