12/3

Ett tiotal föreningar i Sverige adopterade förra året runt 1000 gatuhundar från Irland, Spanien, Portugal och Rumänien. En av föreningarna är Dinas Ark. Maria och också Eva Eriksson från Västerås har adopterat hundar via dem. Och träder nu fram o berättar om alla nackdelar. Eva har stora haft problem med en av sina två adopterade hundar. Den har inte kunnat socialisera sig med varken andra hundar eller människor, och skiftar mellan att vara rädd och aggressiv. Maria har fått försvara sig med påk för sin agressiva hund. Hon har nu också hoppat av Dinas Ark när hon sett alla nackdelar med jobbiga transporter och sjuka hundar med ett flertal av de hundar som förmedlats genom förmedlingen. Se mer på SVT nyheter