2/4

Många hundraser har krav på jakt- eller bruksmeriter för att kunna erhålla pris vid utställning. Har din hundras sådant krav och du vill åka utanför Sverige för att ställa ut, behöver din hund ett så kallat WCC (Working Class Certificate). Se mer från SKK här.