21/4

Överviktiga hundar löper risk att tidigare utveckla kroniska sjukdomar och kan få en förkortad livslängd. Forskning om övervikt hos våra hundar görs nu på SLU och där söker man nu Labbar som ställer upp för ett blodprov. Se mer på SLU