23/4

Som enda fall i landet har Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, hittat ett fall av fransk hjärtmask i Sverige. Fallet med hunden i Medelpad är unikt, i och med att hunden är född i Sverige, inte varit söderut eller utomlands. Men detta enda fall är inget som vi hundägare ska oro oss för lugnar SVA. Se mer från Nyheterna här.