25/4

Vid kennelhosta börjar hunden hosta och kraxa. Hostan tilltar och blir skrällande. I de flesta fall är hunden pigg, men hostar mycket framför allt nattetid så att husse och matte inte kan sova. Tillståndet liknar kikhosta på barn. Hostan är besvärande och kan pågå under flera veckor innan den klingar den av. Många tror att hunden satt något i halsen.

Smittan sprids framför allt där man har flera hundar samlade, till exempel på hundutställningar, stora kennlar och hundpensionat. Hundarna smittar strax innan de visar symptom, under hela den tid de hostar samt upp till två veckor efter sista hostan. Se mer på Agria