5/5

Det är Svenska vallhundsklubbens östgötasektion som anordnar tävlingen för 45 hundar och deras ägare. Maxtiden är 11 -12 minuter, sedan bryter domaren. Att tävlingen är avancerad märks på att banan är större, att ägaren inte springer bredvid och stöttar sin vallhund utan "fjärrstyr" med hjälp av signaler från en fast plats. Tävlingarnas främsta syfte är att utröna vilka hundar som är de bästa vallhundarna att avla vidare på. Se mer från nt.se här.