5/6

Målet är att öka djurskyddsmedvetandet. Att ha hund eller katt innebär ett stort ansvar. En samverkansgrupp bestående av bland annat länsstyrelsen, regionen, flera föreningar och andra verksamheter har tagit fram en gemensam broschyr som ska fungera som ett stöd för djurägare. Se mer på helagotland