11/6

På SKKs kansli i Stockholm arbetar drygt 70 personer med att på olika sätt ta vara på medlemmarnas intressen. Här finns hjälp att få både för nybörjaren som funderar på att skaffa hund och för den med stor hundvana. Sakkunniga kan ge råd och hjälp i olika ”hundfrågor. Se mer från SKK här.