1/9

Saffran är röntgad, ligger med fortsatt antibiotikadropp i Vara. Hon har fått antikräkmedel. Som sagt det är en kraftig förgiftning hon har fått efter den hemskt stora bortopererade livmodern... och jag är OROLIG!! Hon är så tapper och personalen förstår inte att hon kan utså så mycket utan att "klaga". Hon viftar lite svagt med svansen och låter sina vänliga ögon möta deras..