23/9

Många konflikter i bostadsområdena är kopplade till innehavet av hund, berättar Göran Andersson. Till vardags är han kvalitetskontrollant vid Helsingborgshem. Men han är också hundinstruktör och coach med erfarenhet från träning av tjänste- och ledarhundar. Tillsammans med hundinstruktören Beatrice Borgstrand har han dragit igång träffarna på Dalhem.Se artikel i HD