27/9

Årlig dør rundt 70 000 mennesker av rabies (hundegalskap). Det er framfor alt barn som smittes, og smittekilden er ofte løshunder. Fastlands-Norge har ikke hatt denne livstruende sykdommen på 200 år, og slik ønsker vi fortsatt å ha det. – Ikke importer gatehunder, oppfordrer seksjonssjef Solfrid Åmdal i Mattilsynet. Se mer på Mattilsynet