1/10

Suggorna har i år fått kultingar 2-3 månader senare än normalt säger Daniel Ligné, som är Riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet. Finns det smågrisar i området kan man därmed bli tvungen att begränsa eller helt avstå från jakt med hundar som inte är vildsvinsrena under början av säsongen. Se mer på Jägareförbundet

Foto: Bo Wallin