20/10

Över 50 personer lockades till Norra Älvsborgs kennelklubbs föreläsning i anatomi. Nils Molin utställningsdomare sedan 40 år höll i den mycket uppskattrade föreläsningen och vi alla var otroligt nöjda med arangemanget.