22/10

Föreläsning med Eva Bertilsson om Lärandets ABC

Innehåll:
• Inlärningsteori i praktiken - tillämpad beteendeanalys
• Beteenden och deras funktioner - varför gör hunden så?
• Det ständiga lärandet - avsiktligt och oavsiktlig träning
• Att sätta beteendemål och att välja strategier för att nå dem

Dag: Onsdag 30 oktober
Tid: kl 18,30-21,00. Kaffe/te och fralla
serveras från kl 17.45 (ingår i avgiften).
Plats: Vänersborg
Kostnad: 100 kr

Se mer på Studiefrämjandet