29/10

Sävsjö

Sannolikt har djuret dött i samma ögonblick som det stora trädet krossade dess ryggrad. Enligt jaktvårdskonsulent Elias Turesson är sådana här händelser ovanliga. Djuren verkar ha en inbyggd känsla för att dra sig ut på öppna ytor vid stormar. För älgen i Forsa blev det oturligt nog tvärtom dess död. Att ett av några få sparade fröträd på ett öppet hygge råkade falla just över den markfläck där djuret befann sig, lockad av överblivna äpplen från Haralds trädgård. Se mer i Jönköpingsposten