23/12

Det är med förvåning vi konstaterar att försvarsmakten nu beslutat att försöka få registrera sina hundar i WUSV istället för att underkasta sig de regler som gäller i Sverige, säger Svenska Kennelklubbens vd Ulf Uddman.  Se mer på SKK