22/1

Har jag rätt till prisavdrag om min hund är kryptorchid?

Nej, det har du inte. I köpeavtalet framgår att säljaren inte svarar för exteriöra fel i den mån utvecklingen eller avvikelsen inte påverkar hundens hälsa eller funktion som sällskapshund. Se mer från SKK här.