1/2

100 kennelkonsulenter jobbar för SKK och gör ca 3000 besök per år. De arbetar i det närmaste som djurskyddsinspektörerna i TV 4 . Se mer om deras arbete här.