24/2

En studie som publicerats i Current Biology, visar att liknande områden i hjärnan aktiveras på både människor och hundar. Detta är något som förvånat forskarna, som menar att det kan vara en förklaring till varför hundar tycks kunna läsa av människors känslor, samtidigt som bra hundägare kan förstå sina djur så bra. Se artikel i DN.se