10/7

 Symtom på algförgiftning är, kräkningar och problem med balans. Skydda din mot att bli sjuk genom att undvika att låta den bada i vattendrag som ser grumliga ut och förhindra att den dricker av vattnet. Se artikel på Dog News