9/3

" – Det här är det största som har hänt inom den veterinärmedicinska hjärtforskningen under de senaste 30 åren. Över hela världen kommer det att förändra hur vi veterinärer behandlar denna hjärtsjukdom, säger professor Jens Häggström vid SLU i Uppsala, som är en av de huvudansvariga för studien." Se artikel på UNT.se