10/3

"Sveriges veterinärer har i flera år varnat för att våra katter och hundar blir allt fetare. Undersökningen Hälsobarometern som genomförs av Royal Canin, och som baseras på svar från 183 veterinärer och djursjukskötare med totalt över 7 000 katt- och hundbesök per vecka, visar att övervikt bland katt och hund är både ett stort och växande problem." Se artikel på Royal Canin