23/4

Rullstolsbunden kvinna i Jönköping får inte ta med sig sin hund i färdtjänsten.  Hon har nu anmält Region Jönköpings län till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Se artikel från Jönköpings posten här.