21/5

Trafiken fortsätter att utgöra den största faran för hundar som vistas utomhus. Fler hundar dödades eller skadades i trafikolyckor i fjol jämfört med året innan.
Reflexväst och träning kan minska risken. Förra året dödades eller skadades 544 hundar i trafiken, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med 2013, enligt Agria Djurförsäkrings skadestatistik. Se artikel i HD