23/6

"Färsk statistik från fem av våra djursjukhus visar att antalet ormbett minskat kraftigt under den kalla våren som vi haft i år. Sett över hela landet ser vi en minskning på 24 procent den här våren jämför med samma period 2014" Se artikel på Dog News