17/8

Centralstyrelsen anser att Kina har en oacceptabel hundhållning och att förtroendet för arrangemanget World Dog Show skadas allvarligt av att förknippas med Kinas förskräckliga hundtraditioner. Se mer på SKK