24/8

Tonsillernas uppgift är att skydda de nedre luftvägarna mot olika infektioner som inte fångats upp redan i nos eller munhåla. Symtom: Den harklar ofta, sväljer tungt och har svårt att få ner maten. Den kan pila fram till matskålen på sitt vanliga ivriga sätt men när den börjar äta gör det ont och då slokar den och drar sig tillbaka. Även den allmänna konditionen kan vara nedsatt och hunden kan, men måste inte, ha feber. En hund med halsinfektion bör isoleras och vila sig frisk. Se Berit Wallin Håkanssons artikel på SKK