18/10

Ett av namnen är Black Pearl. Giftet får enbart användas på möss inomhus. Förutom att husdjuren kan få i sig preparatet direkt, kan de också påverkas om de äter förgiftade möss, en så kallad sekundärförgiftning. Se artikel i Aftonbladet