11/11

Om hunden har väldigt lite underhullsfett ska man vara extra uppmärksam på kyla, eftersom underhudsfettet har en skyddande verkan. Små hundar har en förhållandevis stor hudyta relaterat till kroppsvikt jämfört med förhållandet hos en stor hund. Det innebär att små hundar löper större risk att frysa än stora hundar vid samma väderförhållanden. Sjuka hundar har också svårare att reglera sin kroppstemperatur än friska hundar. Valpar har svårare att reglera sin kroppstemperatur och har samtidigt mycket hudyta jämfört med kroppsvikt så var extra noggrann med din valp. Hundens typ av päls har också en betydelse för köldkänsligheten och somliga raser (ex. de arktiska raserna) är extra väl rustade för att motstå kyla. Hundar med långa tunna korthåriga öron kan vara extra utsatta på öronsnibbarna. Se artikel relaterad från Agria på Dog News