18/12

Hjälp Stadsmissionen i Göteborg att bygga upp ett nytt boende för hemlösa.

"Lokalerna för vår verksamhet Gatljuset som låg vid Götaälvbron har stängt ner. Barackerna hade gjort sitt och verksamheten var tvungen att upphöra. De vi möter står nu utan tak över huvudet samt den trygghet och stöd vi kan erbjuda. Läget är akut och vi ber därför om din hjälp att bidra till ett nytt Gatljus.

Det nya Gatljuset ska som tidigare drivas utifrån två tydliga huvudspår – hjälp med alla typer av basbehov såsom vila, mat, tvätt och dusch samt, minst lika viktigt, ett aktivt arbete för en långsiktig förändring och permanent lösning. Hjälp oss förändra verkligheten för göteborgare som lever i hemlöshet".

Läs artikel och betala direkt här.