31/1

En nyligen presenterad ekonomistudie från George Mason University, visar att djurägandet i USA avsevärt sänker kostnaderna för hälso- och sjukvård.Se artikel på Dog News