4/2

"I kombination med snabb medicinsk och teknisk utveckling, har djurägarnas efterfrågan utvecklat svensk djursjukvård till att bli en av världens bästa. Men en djursjukvård i världsklass kräver att utbildningssystemet fungerar, säger Maria Lundvall, leg veterinär och branschansvarig på Svensk Djursjukvård." Se artikel på Dog News