3/3

Reglerna skiljer sig mellan olika flygbolag men generellt så är det viktigt att vara ute i god tid, då det är vanligt att endast ett begränsat antal hundar tillåts i kabinen. Hundens vikt inklusive bur får inte överstiga 8 kilo. Se mer i artikeln från Dog News